Hangi Dualar Kabul Olur

Dua ederken öncelikle yaptığımız duanın Allah'ın rızasına uygun olup olmamasınadikkat etmeliyiz. gelişi güzel şeyler istemek yalnış olur. İstenecek şeyin haram ve islam inancına örf ve adetine ters düşmeyen şeyler olmamasına özen göstermek gerekir. Haram şeyler istenmemesi lazımdır. Bir haram iş için Allah'tan onun gerçekleşmesini istemek çok yalnış bir davranıştır. Dünyalık şeyler için dua edilebilir, ama bunun Allah'ın rızasını gözeterek istenmesi gerekir.

Hangi Dualar Kabul Olur

Dua ibadetin özüdür. İbadette gösterilen hassasiyetin duada da gösterilmesi gerekir. Bu nedenle dua sadece Allah’tan bir şey istemek değildir. Aynı zamanda kulluğun ve ibadetinde bir göstergesidir. Bir ibadetin makbul olması için nasıl bazı şartları yerine getirmek gerekiyorsa , duanın makbul olabilmesi içinde , bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi gerekir.

1. Duaya Eûzü Besmele, Allah’a Hamd ve Peygambere Salât İle Başlanmalı. Dua öncesinde mümkünse Abdest alıp kıbleye dönülmelidir.

2. Duaya başlamadan önce tövbe ve istiğfar ile manen temizlenmelidir.Günahların duanın önünde bir sed ve engelleyici olduğu unutulmamalıdır. . Peygamberimizin (sav):

“Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semaya kaldırarak, ‘ Ya Rabbi’ ‘Ya Rabbi’ diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?” (Müs-lim, Zekât, 19)

3. Eller Semaya Açılmalı ve Dua Sonunda Yüze Sürülmeli

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), dua ettiği zaman koltuk

altları görünecek kadar ellerini semaya kaldırmıştır.

4. Dua Ederken Esmaül Hüsna ile dua edilmelidir

Yüce Allah, Kur’ân’da;

“En güzel isimler Allâh’ındır. O hâlde O’na o güzel isim-ler ile dua edin” (A’râf, 7/180)anlamındaki ayeti ile kendisine, esmâ-i hüsnâ ile dua edilmesini emretmekte ve;  “De ki: İster Allah diye dua edin, ister Rahmân diye dua edin, hangisiyle dua ederseniz (edin) en güzel isimler O’nundur” (İsrâ, 17/110) anlamındaki ayet ile “Allah” ismi veya “Rahmân” ismi ya da diğer isimlerinden biri ile dua edi-lebileceğini bildirmektedir. Hem Kur’ân’da hem de hadis-lerdeki dua örneklerinde bunu görmekteyiz.

5. Dua ederken Mübarek Gün ve Geceler Tercih Edilmeli

Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. Bununla birlik-te Arefe günü ve geceleri, Ramazan ayları, Cuma ve bayram gün ve geceleri, seher vakitleri, gecenin üçte ikisi, sabah ve Akşam vakitleri, Ezan ile kamet arasında, secdede ve Namaz akabinde yapılan Duaların kabul edileceği ile ilgili hadisler  vardır

6. İhlâs İle ve Bilinçli olarak Yapılmalı Dil ile dua cümlelerini söylerken, zihin başka düşüncelere dalmamalı; insan, bütün varlığı ile Allah’a yönelmeli, bilerek ve isteyerek, ihlâs ve samimiyetle dua etmelidir.  “O diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde dini sadece Allah’a özgü kılarak ihlâsla O’na dua edin / ibadet edin. Her türlü övgü, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Mü’min, 40/65; bk. A’râf, 7/29; Mü’min, 40/14)

7. Kabul olacağına İnanılarak Dua Edilmeli

Bu itibarla mü’min dualarını Allah’ın kabul edeceğine inanarak yapmalıdır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.); “Kabul edileceğine kesin bir şekilde inanarak Allah’a dua edin”

8. Duayı kısık ses  ve yalvararak yapmalıdır

Bağırıp çağırarak, yüksek ses ve riya ile değil yalvararak ve kısık bir sesle dua edilmesi, Allah ve peygamberin emridir:

“Rabbinize yalvararak ve içten dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” (A’râf, 7/55)

“Rabbini, içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olma-yan bir sesle sabah akşam an, gâfillerden olma.” (A’râf, 7/205

9. Dua da ısrar edilmelidir Mü’min, yüce Allah’tan isteğinde ısrarlı olmalı, isteğim yerine gelmedi diye duadan vazgeçmemelidir.

10. Dua Ederken ümit ve Korku içerinde olmalıdır.

İnsan, dua ederken, Allah’a karşı saygı ve azabından  korku içinde bulunmalı, aynı zamanda istekli ve ümitli olmalıdır

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Hangi Dualar Kabul Olur Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları